Co jest potrzebne do założenia sprawy o alimenty?

Co jest potrzebne do założenia sprawy o alimenty?

Aby sąd mógł orzec o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego, należy przygotować odpowiedni wniosek oraz we właściwy sposób uzasadnić swoje żądania. Sprawy o alimenty stanowią częsty przedmiot sporów sądowych toczonych w trakcie rozwodów lub odrębnych procesów. Co jest potrzebne do wszczęcia postępowania o ustanowienie tej formy pomocy? Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony pozew o alimenty na dziecko? Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane adwokatom pytania dotyczące założenia sprawy rodzinnej o obowiązek alimentacyjny.

Jak przygotować pozew o alimenty na dziecko?

Pierwszym krokiem do ubiegania się o świadczenie alimentacyjne jest przygotowanie pisma spełniającego wymogi określone w kodeksie postępowania cywilnego. Pozew o alimenty na dziecko powinien zawierać przede wszystkim:

  • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,

  • dane osobowe powoda i pozwanego,

  • określenie wysokości żądanej kwoty na utrzymanie małoletniego,

  • dowody stanowiące podstawę wniosku i ich udokumentowanie.

Po sporządzeniu pisma należy własnoręcznie go podpisać. Składając pismo o alimenty na dziecko, trzeba też zadbać o przygotowanie niezbędnych dokumentów, które zostały wykazane w treści pozwu. Adwokat do spraw rodzinnych często przypomina, że wniosek powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub powoda.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o alimenty?

Podczas składania pisma o świadczenie alimentacyjne na małoletniego w sądzie trzeba pamiętać, aby dołączyć do niego komplet wymaganych dokumentów. Należą do nich: skrócony akt urodzenia dziecka, odpis skrócony aktu małżeństwa lub wyroku rozwodowego/separacyjnego, a także wykaz załączników. Ponadto pozew o alimenty powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację materialną małoletniego i rodzica sprawującego nad nim opiekę (zaświadczenie o zarobkach, faktury za żywność, leki, wizyty lekarskie itp.).

Od czego zależy zakres świadczenia alimentacyjnego?

Przepisy prawa nie definiują minimalnej oraz maksymalnej wysokości świadczenia alimentacyjnego. Zgodnie z kodeksem regulującym sprawy rodzinne i opiekuńcze kwota alimentów powinna zależeć od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zalicza się m.in. wydatki na odzież, obuwie, wyżywienie, środki czystości, artykuły higieniczne, materiały naukowe. Ponadto należą do nich opłaty za mieszkanie, czynsz, media itp.

Gdzie złożyć pozew o alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny strony mogą ustalić między sobą np. przed notariuszem. Jeśli jednak nie dojdą do porozumienia, wówczas konieczne jest złożenie pozwu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej lub osoby uprawnionej do pobierania świadczenia. W przypadku trudności związanych ze sporządzeniem pisma czy ze zgromadzeniem wszystkich potrzebnych dokumentów można skorzystać z porady prawnika. Sprawdź, w czym jeszcze może Ci pomóc adwokat do spraw rodzinnych w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć − trzy =