Instalacje alarmowe w ciepłownictwie

Instalacje alarmowe w ciepłownictwie

Awarie należą do tej szczególnie wrażliwej materii, która wymaga natychmiastowej reakcji zespołu serwisowego. Główną przyczyną najczęściej jest starzenie się rurociągów, choć zdarzają się również uszkodzenia mechaniczne spowodowane pracami budowlanymi bez stosownego rozpoznania terenu.

W wyniku awarii następuje rozszczelnienie rurociągu i wyciek wody. W zależności od skali uszkodzenia wyciek wody może być spektakularny, możliwy do zlokalizowania, którego skutkiem może być zapadnięcie terenu. W takich przypadkach awaria stanowi istotne zagrożenie, ponieważ długotrwały wypływ wody pod dużym ciśnieniem powoduje osunięcia gruntu i zagraża bezpieczeństwu osób i zabudowań w najbliższym otoczeniu miejsca zdarzenia.

W wyniku awarii może zatem nastąpić ciąg zdarzeń, których skutki i koszty mogą okazać się niewyobrażalne. Podstawowym elementem nadzorującym szczelność rur preizolowanych jest instalacja alarmowa.

Postaw na dobrej jakości instalacje alarmowe!

Przewody stanowią system instalacji alarmowej, zatopione są w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej PUR i umożliwiają detekcję uszkodzenia rurociągu, a także jego miejsce. Drugim elementem składającym się na instalację alarmową są urządzenia służące do bezpośredniej sygnalizacji wystąpienia awarii w czasie rzeczywistym oraz jej lokalizacji. W ofercie krajowych producentów znajdują się dwa warianty detekcji uszkodzeń; impulsowy (reflektometryczny) oraz rezystancyjny (opornościowy) – idź do sklepu https://proterm.sklep.pl/instalacja-alarmowa,c732,pl.html.

manometr

Metoda impulsowa za pomocą lokalizatora awarii

System impulsowy, w którym instalację stanową dwa gołe (nieizolowane) przewody miedziane 1.5mm², poprowadzone równolegle do rury stalowej, przesunięte względem siebie tak, aby stanowiły kąt 120⁰. Wykrycie uszkodzenia dokonuje się metodą impulsową za pomocą lokalizatora awarii. Obwodem pomiarowym jest linia składająca się z rury przewodowej oraz drutu pomiarowego.

Lokalizator wysyła impuls, który powraca po czasie w zależności od konfiguracji 60-150 m/µs Na podstawie czasu powrotu impulsu określa się miejsce uszkodzenia, natomiast rodzaj uszkodzenia określony zostaje na podstawie polaryzacji impulsu. Urządzenia posiadają odpowiednie oznaczenia w zależności od producenta.  Na uwagę zasługuje dwóch krajowych producentów systemów preizolowanych posiadających w swojej ofercie pełen asortyment preizolowany wraz z instalacją alarmową. Są to ZPU Jońca Sp. z o.o. oraz Radpol S.A.

W przypadku producenta Jońca Sp. z o.o do wykrywania awarii metodą impulsową stosuje się urządzenia;

 • Lokalizator L301 – czteroobwodowy (długość kontrolowanej pętli pom. Do 1000 m)
 • Detektor DA 601 – czteroobwodowy (długość kontrolowanej pętli pom. do 2500m)
 • Detektor LPS-2I – dwuobwodowy (długość kontrolowanej pętli pom. do 2000m)
 • Detektor LPS-2C – dwuobwodowy (długość kontrolowanej pętli pom. do 1000m)
 • Urządzenia produkcji Radpol S.A do detekcji awarii metodą impulsową
 • Miernik LX9024 – do wyk. pomiarów ukł. alarmowego
 • Detektor ACN-2Z – możliwość kontrolowania dwóch odcinków sieci ciepłowniczej (dł. lini do 2000m)
 • Detektor ACN-4N – możliwość kontrolowania czterech odc. sieci ciepłowniczej (dł. linii do 2000m)
 • Detektor LPS-2C – możliwość kontrolowania dwóch odcinków sieci ciepłowniczej (dł. linii do 2000m)

W przypadku Lokalizatora L301 jego budowa i funkcjonalności umożliwiają dozór czterech niezależnych linii sieci ciepłowniczej, każdy o długości do 1000 m W ofercie producenta występują urządzenia mogące nadzorować linie ciepłownicze o maksymalnych długościach 1000m, 2000, a także 7000m

Do łączenia elementów instalacji alarmowej niezbędną są akcesoria montażowe jak złączka zaciskowa 4×25 S-4, podkładka dystansowa 19×90 H-19, izolacyjna rurka termokurczliwa 5×150 S-6, uziemienie 25x3x35 U-35, puszka połączeniowa 35x35x50 UPP-1, kabel połączeniowy o długości od 1 do 25m typ RG-63

System detekcji uszkodzenia metodą rezystancji, opiera się na pomiarze oporu pomiędzy przewodem sygnalizacyjnym (oporowym) a rurą stalową. Zmiana rezystancji powstaje w wyniku przenikania wilgoci do izolacji termicznej w miejscu uszkodzenia rury. Sygnalizator informuje o zmianie rezystancji, a miejsce uszkodzenia określa się przy użyciu lokalizatora. Obwodem pomiarowym dla lokalizatora jest para przewodów o przekroju 1mm², drut oporowy o oporności 0,58 Ω/m, a także przewód miedziany izolowany o rezystancji 0,02 Ω/m zlokalizowanych w izolacji termicznej, wzdłuż osi rur przewodowych.

W ofercie firmy Jońca S.A. do wykrywania awarii metodą rezystancji wyróżnia się urządzenia wyszczególnione poniżej;

 • Lokalizator BS-501 – czteroobwodowy (długość kontrolowanej pętli pom. do 1000m)
 • Lokalizator BS-501/502 – czteroobwodowy (dł. kontrolowanej pętli pom. do 2000m)
 • Lokalizator BS-304 – czteroobwodowy (dł. kontrolowanej pętli pom. do 400m)
 • Detektor BS-300.11 – dwuobwodowy (dł. kontrolowanej pętli pom. do 1000m)
 • Detektor LPS-2 – czteroobwodowy (dł. kontrolowanej pętli pom. do 2000m)
 • Detektor LPS-2RI – dwuobwodowy (dł. kontrolowanej pętli pom. do 2000m)
 • Tester BS-MH3 – urządzenie pomiarowe z przyłączem magnetycznym

 Przy wykonywaniu połączeń elementów instalacji alarmowej metodą rezystancji, również niezbędne są akcesoria typu puszka przyłączeniowa BS-AD , puszka pomiarowa BS-MD, łącznik zaciskowy BS-QU, podkładka dystansująca BS-AH czy przyłącze kablowe rury BS-RFA

Sprawne i bezawaryjne działanie sieci ciepłowniczej w znacznym stopniu zależy od małych detali. System alarmowy ciepłociągu i poszczególnych odcinków rur preizolowanych wymaga okresowych przeglądów oraz badania skuteczności zainstalowanej aparatury. Firma Proterm Bydgoszcz jako autoryzowany partner handlowy dwóch renomowanych producentów wyrobów preizolowanych oferuje w ciągłej sprzedaży pełną gamę produktów firm ZPU Jońca Sp. S.A. oraz Radpol S.A.

Zapraszamy do współpracy!

One thought on “Instalacje alarmowe w ciepłownictwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − dziewięć =